nl-NLen-US

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

   Minimaliseren

In de afgelopen periode hebben wij ons actief ingezet op diverse onderdelen welke wij hieronder beschrijven.

Dijkstra Personenvervoer hecht een groot belang aan de zorg voor het milieu. Wij hebben enkele concrete stappen ondernomen om hier onze bijdrage aan te leveren. Ons wagenpark is een groot aandachtspunt in de milieuzorg, maar ook op onze vestigingen wordt aandacht besteed aan duurzaam ondernemen.

Om ons actief in te zetten in de milieu zorg, hebben wij ons als partner aangesloten bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland. Deze organisatie biedt ons handvatten om bij alle bedrijfsbeslissingen niet alleen het effect op de winst te laten tellen, maar dat ook de gevolgen voor de mens binnen en buiten het bedrijf en het milieu een zwaarwegende rol spelen. Dijkstra Personenvervoer investeert in duurzaam vervoer. Wij zijn continu actief op zoek naar de meest duurzame oplossing.

Dijkstra personenvervoer is sinds 2005 actief om zo klimaat neutraal mogelijk haar diensten in de markt te zetten. Wij zijn als één van de eerste in onze branche die milieu neutraal Directie/VIP vervoer mogelijk maken, zonder dat onze klant hiervoor concessies hoeft te doen ten aanzien van het comfort, veiligheid of de bereikbaarheid (actieradius). Omdat de wagens (met name bij Directie/VIP vervoer) het meest vervuilende onderdeel van de dienstverlening is, zijn wij ook erg trots dat wij vanaf het eerst uur op aardgas rijden en hiermee een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan duurzaamheid. De methode die wij hierbij hanteren sluit aan bij de algemene aanpak volgens het People-Planet-Profit model.

Op diverse manieren bespaart Dijkstra Personenvervoer het energieverbruik. Verwarming en elektrische apparaten worden tijdig en buiten werktijd uitgezet, tijdschakelaars zijn geïnstalleerd, computers en printers schakelen na 5 minuten over in de stand-by modus.

 Dijkstra Personenvervoer voert een actief bewustwordingsbeleid door waar mogelijk papier en plastic te sparen of hergebruik te stimuleren. Facturen worden digitaal verzonden, het meeste werk wordt digitaal verricht. Plastic en papier worden gescheiden ingezameld, zodat deze apart en op de meest duurzame manier kunnen worden verwerkt.

Milieuzorg is nooit af.                                         maatschappelijk verantwoord ondernemen